Herontwikkeling binnenstedelijk Leeuwarden

 

Aan de rand van een voormalig fabrieksterrein, grenzend aan het centrum van Leeuwarden heeft vbk architecten een haalbaarheidsonderzoek en stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Het doel is te komen tot een herbestemming. Het plan gaat uit van, na een volledige sloop van alle op het terrein aanwezige bebouwing,  het bouwen van enkele woningcomplexen en in het plint commerciële functies. Er ontstaat zo een randbebouwing met een binnenterrein waar een groene, parkachtige uitstraling is voorgesteld. De marktsituatie maakt dat de plannen tijdelijk bevroren zijn.