Nieuwbouw woningen Lieren - Beekvallei

 

Het woningbouw plan De Beekvallei ligt binnen de bebouwde kom aan de Nieuwe Voorweg en Veldbrugweg in Lieren. Het plan omvat een gefaseerde realisatie van 22 rijwoningen, 20 twee-onder-een-kap woningen en 7 vrije kavels (totaal 49 woningen). In het plan wordt met de beoogde locatie een logische afronding van de kern bereikt die inhoud geeft aan het bouwen voor starters en die jongeren in staat stelt binnen hun eigen dorpsgemeenschap te blijven wonen. 

Plan De Beekvallei is een ontwikkeling die is geïnitieerd door de vereniging BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen Lieren). Het doel van deze vereniging, die door jongeren zelf is opgericht, is “het ten behoeve van de gezamenlijke leden laten ontwikkelen en bouwen van betaalbare woningen. 

In de eerste opzet en de eerste schetsplannen is gezocht naar een ‘dorpseigen uitbreiden’ waarbij de bestaande identiteit van het dorp en het landschap gerespecteerd. 

De kenmerken van Lieren zijn ook vertaald in de groenstructuur van de wijk. Er is daarom niet gekozen voor het verspreid aanleggen van kleine groene elementen. Daarnaast stellen we een deel van het terrein voor het maken van een typisch ‘Lierense knoopjes’ rondom de aansluitingen van wegen in combinatie met het behoud van de bestaande grasbermen langs de buitenranden. De bestaande splitsing Veldbrugweg/Nieuwe Voorweg wordt aangepast door hier een kortsluiting te realiseren die ervoor zorgt dat er een groen ‘eilandje’ in het midden van de splitsing komt te liggen met daarop de bestaande eikenboom.