DNR

 

Op alle werkzaamheden van vbk architecten is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.

De meest recente editie, waarin onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, is in juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Download de DNR 2011.

 

vbk architecten - DNR