Profiel

 

vbk architecten is een architectenbureau dat actief is in de diverse gebieden van de bouw; nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie, planontwikkeling, begeleiding van bestemmingsplanwijzigingen en functiewijzigingen.

Met een enthousiast team mensen wordt met veel energie gewerkt  aan inspirerende opdrachten. Hierbij vinden wij dat de visie, inzicht en betrokkenheid van ieder die aan het project werkzaam is belangrijk. Daarom houden wij van heldere lijnen en werkt ieder zoveel mogelijk aan eigen projecten, zodat kennis en achtergrond gewaarborgd zijn.

Juist omdat het uw project is, betrekken we u tijdens het proces. U volgt daardoor het proces op de voet en begeleiden we u met belangrijke besluiten.

Omdat onze kennis en ervaring breed is kunnen wij, zonder tussenkomst van een externe adviseur, veelsoortige werkzaamheden uitvoeren wat uiteindelijk meewerkt aan de kwaliteit en de beheersbaarheid van het gehele proces. Van ontwerp, constructieve uitwerking en detaillering, toetsing aan wet- en regelgeving, bestekken, contractvorming tot directievoering en toezicht op de bouwplaats; wij verzorgen het voor u!

Voor vraagstukken die ons vakgebied overstijgen wordt voor dat onderdeel een externe adviseur betrokken. Wij hebben ervaring met verschillende constructie- en adviesbureaus, stedenbouwkundigen en landschapsadviseurs welke ook gekenmerkt worden door kennis, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

vbk architecten is een erkend leerbedrijf en gecertificeerd volgens Fundeon.  

  

vbk architecten - profiel - divers professioneel en enthousiast