Wij onderzoeken graag de voor- en nadelen voor u.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw locatie of gebouw? En of uw plannen te verwezenlijken zijn op een bepaalde locatie? Wij onderzoeken graag de voor- en nadelen voor u.

Wij brengen tijdens een haalbaarheidsonderzoek de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling in kaart. Zowel de markt-technische als financiële aspecten worden meegenomen. Ook geeft het inzicht in de omvang van de risico’s en het soort risico’s die gelopen kunnen worden.

Afhankelijk van het vraagstuk kunnen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen een vigerend bestemmingsplan en welke bebouwingsdichtheid en bouwvolume verantwoord is. Uiteindelijk zaken die belangrijk kunnen zijn voordat u tot aankoop of planrealisatie over gaat.