Door onze ruime ervaring en kennis van de regelgeving kunnen wij in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn.

Denkt u na over het beëindigen van uw (agrarische) onderneming? En heeft u bedrijfsmatige bebouwing in het buitengebied die u graag ingewisseld zou zien voor wonen? Door onze ruime ervaring en kennis van de regelgeving kunnen wij in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Vanzelfsprekend is hierbij het te behalen rendement belangrijk. Op basis van een eerste schetsplan gaan wij in overleg met de gemeente of provincie waarna het schetsplan in overleg met u uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp. Wanneer overeenstemming met de gemeente wordt bereikt, kan gestart worden met de wijziging van het bestemmingsplan. Ook deze vaak ingewikkelde en tijdrovende procedure begeleiden wij graag voor u.