Het behouden van historische gebouwen gaat niet vanzelf.

vbk architecten adviseert en begeleidt u graag bij alle vraagstukken rondom uw monument. Of het nu gaat om een (complexe) restauratie, het in kaart brengen van een bouwkundige toestand, het meedenken in de herbestemming van een gebouw of voor een kleurenadvies.

Bij restauratie ligt de aandacht op het herstellen van de bouwkundige conditie. De bouwdelen zoals fundering, gevels, daken en kozijnen worden dan in originele staat hersteld en indien nodig aangepast aan de eisen van deze tijd. De integratie van comfort verhogende en energiezuinige voorzieningen speelt hierbij een grote rol. In een restauratieplan worden dergelijke aspecten opgenomen.

Woonhuizen, boerderijen, kerken, scholen, industriële gebouwen e.d. zijn vaak markante gebouwen. Dikwijls bezitten deze gebouwen een architectuur die nog wat aarzelend erkenning krijgt. Totaal verdwenen door allerlei verbouwingen of vernield door niet vakkundig uitgevoerde restauraties. Wij adviseren u graag in het herstel en terugbrengen van uw historische gebouw of monument.

Gedurende dit proces is een heldere visie, kennis van monumenten en de regelgeving, die daar betrekking op heeft, essentieel. Wij tonen u graag onze, van de meest uiteenlopende aard, referentieprojecten.

Vanwege veranderende tijden, functieverlies en leegstand treedt het verval in. Uiteindelijk rest er niets anders dan te slopen. Herbestemming of transformatie van een gebouw kan dan juist een goed instrument zijn om het verleden, in een nieuwe setting, levend te houden.

Advies bij herstel van uw historische gebouw of monument?