Visie

 

De bouw is volop in beweging; bouwen nu is anders dan in het verleden. Het gehele traject rondom ontwerp, vergunning aanvraag en regelgeving alsook het zoeken van een geschikte aannemer, de aanbesteding, de contractvorming, de directievoering en toezicht wordt steeds omvangrijker en complexer. Hier hebben wij oog voor en wordt door ons op een adequate wijze gevolgd en op ingespeeld.

Steeds meer is naast een helder en creatief ontwerp, de bouwtechnische regelgeving en de aspecten duurzaamheid en energiezuinigheid van belang. Hiervan hebben wij ook de kennis in huis om u een helder advies te geven.

Niet alleen een gevel wordt door ons ontworpen, ook het detail. Een ontwerp wordt doordacht en de bepalende elementen worden consistent doorgezet.

“Wij hebben zicht op het geheel en oog voor detail.”

  

vbk architecten - uniek - zicht op het geheel oog voor detail