Kennis verzamelen is kennis delen!

vbk architecten is een architectenbureau dat actief is in de diverse gebieden van de bouw; nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie, planontwikkeling, begeleiding van bestemmingsplanwijzigingen en functiewijzigingen. Met een enthousiast team mensen wordt met veel energie gewerkt aan inspirerende opdrachten. Hierbij vinden wij dat de visie, inzicht en betrokkenheid van ieder die aan het project werkzaam is belangrijk. Daarom houden wij van heldere lijnen en werkt ieder zoveel mogelijk aan eigen projecten, zodat kennis en achtergrond gewaarborgd zijn. Juist omdat het uw project is, betrekken we u tijdens het proces. U volgt daardoor het proces op de voet en begeleiden we u met belangrijke besluiten.


Brede kennis en ervaring

Omdat onze kennis en ervaring breed is kunnen wij, zonder tussenkomst van een externe adviseur, veelsoortige werkzaamheden uitvoeren wat uiteindelijk meewerkt aan de kwaliteit en de beheersbaarheid van het gehele proces. Van ontwerp, constructieve uitwerking en detaillering, toetsing aan wet- en regelgeving, bestekken, contractvorming tot directievoering en toezicht op de bouwplaats; wij verzorgen het voor u!


Voor vraagstukken die ons vakgebied overstijgen wordt voor dat onderdeel een externe adviseur betrokken.

Wij hebben ervaring met verschillende constructie- en adviesbureaus, stedenbouwkundigen en landschapsadviseurs welke ook gekenmerkt worden door kennis, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.
 

Onze visie


De bouw is volop in beweging; bouwen nu is anders dan in het verleden. Het gehele traject rondom ontwerp, vergunning aanvraag en regelgeving alsook het zoeken van een geschikte aannemer, de aanbesteding, de contractvorming, de directievoering en toezicht wordt steeds omvangrijker en complexer. Hier hebben wij oog voor en wordt door ons op een adequate wijze gevolgd en op ingespeeld.


Bekijk onze referenties

Advies

Doordacht ontwerp

Steeds meer is naast een helder en creatief ontwerp, de bouwtechnische regelgeving en de aspecten duurzaamheid en energiezuinigheid van belang. Hiervan hebben wij ook de kennis in huis om u een helder advies te geven. Niet alleen een gevel wordt door ons ontworpen, ook het detail. Een ontwerp wordt doordacht en de bepalende elementen worden consistent doorgezet.


Ons team

Simon Peter Kraayeveld

Directeur

Abele Jansen

Bouwkundige / projectleider

Ben Hermans

Ontwerper / projectleider / directievoerder