Uitbreiding kantoor Zwolle

Verlaten en vervallen kenmerkte het leegstaande bedrijfsterrein in Hilversum. Voor onze opdrachtgever, Wilbeek Bouw en Onderhoud, is een presentatie verzorgd door ons voor de herbestemming van het terrein en de huidige bebouwing. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de karakteristieke gevels en historische elementen zijn behouden gebleven. Een leuk plan om leegstaande bebouwing nieuw leven in te blazen en te voorzien van een nieuwe functie.