Appartementen Arnhemseweg Apeldoorn

In samenwerking met Taken Adviseurs en Ingenieurs (overgenomen door Geonius) heeft vbk architecten dit ruimte-voor-ruimte project onderhanden. Voor er daadwerkelijk gebouwd kan worden was er een functiewijziging nodig van agrarisch naar wonen. Door Taken Adviseurs en Ingenieurs en vbk architecten is er een advies opgesteld waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ruimtelijke ontwerp van het erf en de bebouwing zijn vastgelegd. De architectuur van deze woning is samen te vatten als: schuurwoning, passend binnen de agrarische en landschappelijke context.

De vormgeving van de woning kenmerkt zich door een stramien van houten spanten waartussen de vloeren en ruimten gesitueerd zijn en dit afgedekt met een pannendak. Twee gevels zijn zeer gesloten ontworpen, met enkele daglicht openingen, en de twee andere gevels zijn zeer transparant, waardoor deze ten behoeve van zonwering zijn ontworpen met houten lamellen.