Uitbreiding kerk Barneveld


De uitbreiding is wat betreft vorm gelijk aan het bestaande kerkbouw. Naast de uitbreiding van de kerkzaal omvat het plan een vergroting van de entreehal met garderobes en toiletten. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om in de toekomst een galerij in het kerkgebouw aan te brengen. Daarnaast is het liturgisch centrum en het interieur vernieuwd.

In de voorgevel zijn de kenmerkende ronde ramen en de torenspits uit het oorspronkelijk kerkgebouw weer teruggebracht.